Innerlijke Alchemie

hoe je seksuele energie kunt transformeren naar levenskracht, en tot op hoge leeftijd vitaal kunt blijven

Seksuele energie 

Seksuele energie is de voornaamste bron van vitaliteit die we hebben. In wezen is seksuele energie de bron van iedere handeling en zelfs van elk gevoel en elke gedachte die je hebt. Seksuele energie voedt je levenslust, maar ook je creativiteit, gezondheid en bewustzijn. Alles wat je met je lichaam, je ziel en je geest tot stand brengt gebruikt seksuele energie als brandstof.

Seksuele energie beheren

Seksuele kung fu is een taoïstische benadering van seksualiteit, waarbij we het potentieel van seksuele kracht onderzoeken, vrijmaken en bewust leren gebruiken, waarbij het uiteindelijke doel bewustwording is. Bij mannen wordt dit proces ook wel ‘Het temmen van het Wilde Paard’ genoemd, bij vrouwen ‘Het verslaan van de Rode Draak’. Het gaat hier niet om het onderdrukken, lauw of mak maken van seksuele energie, maar om het vinden van manieren om deze potentiële levenskracht zo goed te leren kennen en op zo’n manier te gebruiken dat we meesters en meesteressen worden over onze seksualiteit en over ons leven.

Het doel van seksuele kung fu

Binnen het klassieke taoïsme en ook in de Taotraining is er maar één uiteindelijk doel en dat is bewustzijnsontwikkeling. Lao Tzu noemde het onsterfelijkheid. Gezondheid is daarnaast ook een belangrijk doel, omdat we dankzij onze gezondheid in staat zijn om meer vitaliteit te ontwikkelen, meer brandstof voor het lopen van het pad van bewustwording. Voortreffelijkheid is een ander streven: het worden van een onberispelijke man of vrouw die verantwoordelijkheid neemt voor de tribe waarin hij of zij woont en gecommitteerd is aan het leveren van een waardevolle bijdrage aan het welzijn van anderen en de wereld.

Resultaten

Dankzij het trainen van de seksuele kung fu nemen niet alleen je orgastische vermogens toe, maar ook je lichaamsbewustzijn, je gevoelsbewustzijn, je zelfvertrouwen en je vermogen om je werkelijk vanuit je hart te verbinden met een ander. Je intuïtie ontwikkelt zich en je wordt steeds gevoeliger ten aanzien van je eigen grenzen en die van de ander, waardoor je respectvoller met jezelf en met anderen omgaat. Energetische hygiëne is een belangrijk onderwerp wanneer het over transformatieseksualiteit gaat: seks hebben zonder over je eigen of andermans grenzen te gaan, zonder bepaalde gevoelens te negeren of te onderdrukken, intimiteit te beleven met diep respect voor jezelf, je eigen kwetsbaarheid en die van de ander.

Vrij worden

Tegelijkertijd leer je door het beoefenen van de seksuele kung fu ook vrij worden van obsessieve, beschadigende en verslavende vormen van seksualiteit, die in onze cultuur zoveel voorkomen dat ze bijna als normaal gezien worden. Pornografie, prostitutie, seksueel geweld en misbruik, de objectivisering van vrouwen, mannen en zelfs kinderen, zijn allemaal uitingen van een verkeerde manier van met seksualiteit omgaan. Opvoeding, media, cultuur en religie spelen hierin een belangrijke rol, maar hoe is het zo ver gekomen?

Detraumatiseren

In module 1 maken we een begin met het onderzoeken van hoe er zoveel verwarring en pijn heeft kunnen ontstaan rondom seksualiteit, zowel op globaal niveau als voor ieder individueel. Het genezen van seksueel trauma, het vrij worden van pornografische fixatie dan wel verslaving en ander beschadigend seksueel gedrag, het leren grenzen stellen, het ontwikkelen van veiligheid en eerlijkheid binnen seksualiteit wordt als een onmisbaar onderdeel van het spirituele pad gezien. Dit hele proces, deze terugkeer naar onschuld en natuurlijkheid, wordt in deze module heel voorzichtig aangeraakt. Pas wanneer we met Parelbewustzijn gaan werken, duiken we dieper in het proces van detraumatiseren en helen.

(bron: Module 1: Het Innerlijk Landschap, taotraining)